Zapraszamy do udziału w konferencji on-line „Edukacja dla rynku pracy – perspektywy i wyzwania”

fot. Fotolia
fot. Fotolia

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji on-line „Edukacja dla rynku pracy – perspektywy i wyzwania”, której organizatorami są: Instytut Badań Edukacyjnych, Regionalne Centrum ds. ZSK w regionie łódzkim oraz partnerzy: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Polska Izba Firm Szkoleniowych – Przedstawicielstwo Łódzkie oraz Stowarzyszenie Lifelong Learning. Wydarzenie odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 r. w godz. 10.00–14.00 i będzie doskonałą przestrzenią do odpowiedzi na kluczowe kwestie związane z wyzwaniami stojącymi przed edukacją zawodową i całożyciową oraz zaprezentowane zostaną wyniki aktualnych badań, dobre praktyki i nowe rozwiązania tak dla rozwoju edukacji, jak i biznesu.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie organizatora

Ostatnia aktualizacja: 16 listopada 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa