Ośrodek Rozwoju Edukacji w sieci EQAVET

fot. ec.europa.eu
fot. ec.europa.eu

Sieć EQAVET to ogólnoeuropejskie ramy wspierające zapewnianie jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET).  Powstała w 2009 roku z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i Rady. EQAVET wspiera wdrażanie zalecenia 2020 w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności.

EQAVET skupia państwa członkowskie, partnerów społecznych i Komisję Europejską w celu wspierania współpracy europejskiej w zakresie rozwoju i poprawy jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET) za pomocą europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Europejskie ramy odniesienia mają pomóc państwom członkowskim w promowaniu, monitorowaniu, modernizacji i doskonaleniu systemów kształcenia i szkolenia zawodowego.

Działania w ramach sieci EQAVET:

  • grupy robocze;
  • seminaria sektorowe dla różnych branż przemysłu;
  • coroczne forum EQAVET;
  • konsultacje publiczne.

Więcej informacji pod adresem sieci.

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa