Szkolenie dla liderów SCWEW – część druga

W dniach 22−23 września 2021 r. odbyła się druga część szkolenia dla Liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), wybranych w konkursie grantowym.
W trakcie szkolenia uczestnicy wymienili się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami wdrażanymi w ich placówkach. Liderzy pogłębili posiadaną wiedzę oraz wzmocnili kompetencje niezbędne w pełnieniu przez nich funkcji liderskich. Szkolenie przeprowadziła prof. UAM dr hab. Beata Jachimczak.

Z uczestnikami szkolenia spotkała się  Marzena Machałek – Sekretarz Stanu MEiN, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego. Podczas  rozmowy wicemister podziękowała zebranym za pracę i zaangażowanie na rzecz edukacji włączającej.

Fot. Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa