Patriotyzm refleksyjny na co dzień. Scenariusze zajęć edukacyjnych

Autor podejmuje rozważania na temat tego, jaką formę przyjmuje patriotyzm w XXI w. oraz jak skłonić młodzież do refleksji związanych z miłością do ojczyzny. W obrębie publikacji znajduje się ankieta dotycząca uczuć, zachowań i postaw patriotycznych, której przeprowadzenie pozwala poznać przekonania młodych ludzi, by rozpocząć z nimi skuteczną pracę dydaktyczną. Autor proponuje scenariusze cyklu zajęć lub aktywności dotyczących patriotyzmu pojmowanego wieloaspektowo, opierając je m.in. na wykorzystaniu tekstów Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego oraz Romana Dmowskiego. Wskazuje aktywizujące metody służące ciekawemu i efektywnemu prowadzeniu spotkań prowadzących młodzież do redefinicji patriotyzmu i określenia na tym tle własnej postawy.

Ostatnia aktualizacja: 30 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa