Jak tworzyć pakiety materiałów dydaktycznych?

10 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie online dotyczące tworzenia pakietów materiałów dydaktycznych, które będą opracowywane w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Uczestnikami spotkania byli liderzy i przedstawiciele projektów grantowych, które otrzymały dofinansowanie we wszystkich dotychczasowych rundach otwartego konkursu grantowego.

Eksperci zespołu projektowego zaprezentowali przykładową zawartość pakietu materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość. Omówione zostały wymagania praktyczne i formalne związane z przygotowywanymi pakietami oraz najczęściej pojawiające się błędy podczas procesu ich tworzenia.

Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa