30. rocznica IV pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

fot.niepodlegla.men.gov.pl
fot.niepodlegla.men.gov.pl

1 czerwca 1991 r. rozpoczęła się pierwsza wizyta apostolska Jana Pawła II w wolnej Polsce, będąca zarazem czwartą pielgrzymką papieża do ojczyzny. W dniach 1–9 czerwca Papież odwiedził Koszalin, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomżę, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock i Warszawę, by w sierpniu przyjechać do kraju raz jeszcze, na VI Światowe Dni Młodzieży odbywające się w Częstochowie.

Hasłem pielgrzymki były słowa św. Pawła z I listu do Tesaloniczan (5, 18–19): „Bogu dziękujcie (…). Ducha nie gaście”, które były wyraźnym nawiązaniem do przemian politycznych w Polsce. Tematem przewodnim wszystkich spotkań była wolność i jej relacja do Dekalogu. Szczególnym wydarzeniem była Msza Św. na lotnisku w Masłowie pod Kielcami, gdzie podczas burzy i sążnistego deszczu Jan Paweł JJ przestrzegał przed fałszywą wolnością, która zniewala człowieka. Podczas wszystkich spotkań podkreślał wielkie znaczenie wolności, ale i trudność wyboru, w którym musi się odnaleźć człowiek, a także rolę Dekalogu jako drogowskazu kierującego ku prawdzie.

O IV pielgrzymce, a także wszystkich innych, można posłuchać na stronie Polskiego Radia.

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa