Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 25

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – RUNDA 25.

Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła łącznie 2 wnioski o przyznanie dofinansowania, z czego na etapie oceny merytorycznej 1 wniosek uzyskał ocenę pozytywną, a 1 negatywną i nie został rekomendowany do dofinansowania.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa