Spotkanie online „Etyka nie tylko dla Smyka”

Spotkanie online ekspertów: w górnym rzędzie od lewej strony: Dorota Ksok-Borowska − ekspert merytoryczny, Agnieszka Karczewska-Gzik − kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich i Agnieszka Ratschka − referent w Wydziale Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, Grażyna Wiśniewska − wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. W dolnym rzędzie od lewej: przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Barbara Grzegorczyk − ekspert merytoryczny, Bożena Osik − ekspert merytoryczny.
Spotkanie online ekspertów: w górnym rzędzie od lewej strony: Dorota Ksok-Borowska − ekspert merytoryczny, Agnieszka Karczewska-Gzik − kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich i Agnieszka Ratschka − referent w Wydziale Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, Grażyna Wiśniewska − wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. W dolnym rzędzie od lewej: przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Barbara Grzegorczyk − ekspert merytoryczny, Bożena Osik − ekspert merytoryczny.

W dniu 21 maja 2021 roku odbyło się spotkanie online „Etyka nie tylko dla Smyka”. Ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji wystąpiła Grażyna Wiśniewska – Wicedyrektor, Agnieszka Karczewska-Gzik – kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich oraz Agnieszka Ratschka – koordynator Etyki nie tylko dla smyka. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), Eksperci merytoryczni oraz Kierownik Działu Edukacji w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Tematem spotkania była prezentacja dotychczasowych działań w zakresie aneksu do poradnika metodycznego „Etyka nie tylko dla smyka” oraz planów na rok 2021/2022.
Podczas spotkania zostały przedstawione prezentacje Ekspertów oraz przedstawiciela ORE:

  • elementy wspólne dotyczące Etyki i Religii – ekspert Bożena Osik
  • kompetencje proinnowacyjne – ekspert Barbara Grzegorczyk
  • podstawowa wiedza dotycząca Praw Człowieka – ekspert Dorota Ksok-Borowska
  • prezentacja dotycząca aneksu do poradnika metodycznego „Etyka nie tylko dla smyka” – Agnieszka Ratschka – Ośrodek Rozwoju Edukacji

Za owocne spotkanie podziękowali: Grażyna Wiśniewska – wicedyrektor ORE, Agnieszka Karczewska-Gzik – Kierownik WRKSO, Agnieszka Ratschka – koordynator projektu oraz Julian Adamczyk – kierownik Działu Edukacji w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, przedstawiciele CBA oraz eksperci.

Ostatnia aktualizacja: 26 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa