Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Runda 7

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”  informuje, że w 7 RUNDZIE otwartego konkursu naboru wniosków grantowych nie wpłynęła żadna oferta.

Ostatnia aktualizacja: 10 lutego 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa