Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Runda 6

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego RUNDA 6.

Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła 1 wniosek, który na etapie oceny formalnej i merytorycznej uzyskał ocenę pozytywną.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 10 lutego 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa