Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Runda 5

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego RUNDA 5

Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła łącznie 10 wniosków grantowych. Na etapie oceny formalnej wszystkie wnioski uzyskały ocenę pozytywną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. Na etapie oceny merytorycznej 9 wniosków uzyskało ocenę pozytywną, 1 wniosek uzyskał ocenę negatywną.

 

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa