Spotkanie informacyjne — Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące składania wniosków grantowych w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Celem spotkania będzie zaprezentowanie zasad Otwartego Konkursu Grantowego oraz przekazanie informacji w jaki sposób poprawnie wypełnić wniosek grantowy. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań prowadzącym.

Terminy: 24.02.2021, 3.03.2021, 10.03.2021

Godzina: 10:00-11:30

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. Link do spotkania wraz z instrukcją do logowania zostanie przesłany dzień przed spotkaniem na wskazany w formularzu adres mailowy.

Rejestracja na spotkanie.

Osoba do kontaktu: Elżbieta Stawecka, elzbieta.stawecka@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa