Szkolenie „Doradztwo zawodowe a zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Doradztwo zawodowe a zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym”, które odbędzie się w terminie 8–28 lutego 2021 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla doradców zawodowych zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Celem szkolenia jest:

  1. Zapoznanie ze zmianami w przepisach prawa oświatowego w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego.
  2. Poszerzenie wiedzy o ścieżkach rozwoju zawodowego oraz możliwościach uczenia się przez całe życie.
  3. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie realizacji doradztwa zawodowego na różnych etapach edukacyjnych.
  4. Poszerzenie wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego w kontekście kształcenia ustawicznego.

Szczegółowe informacje, program szkolenia, zasady rekrutacji oraz zapisy
Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy do udziału!

 

Ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa