Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Runda 1

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, żeże zakończono ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” – RUNDA 1

Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła łącznie 9 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego na etapie oceny merytorycznej 7 uzyskało ocenę pozytywną, 1 wniosek uzyskał ocenę negatywną, natomiast na etapie oceny formalnej 1 wniosek uzyskał ocenę negatywną i nie został skierowany do oceny merytorycznej.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa