Kompleksowe opracowanie wkładów merytorycznych do szkolenia e-learningowego

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w zamówieniu na kompleksowe opracowanie wkładów merytorycznych do szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty Wspieranie szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej.

Zamówienie obejmuje opracowanie:

– materiałów szkoleniowych do 12-modułowego szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej, realizowanego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Szkolenie będzie oparte na Ramowym programie szkolenia dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji,

– 6 pakietów materiałów o charakterze doradczym, dotyczących specyfiki edukacji zdalnej na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz pracy z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań i udziału w zamówieniu.

 

Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa