Webinar Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jako narzędzie wspierające rozwój edukacyjno-zawodowy

Instytut Badań Edukacyjnych organizuje bezpłatny webinar „Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jako narzędzie wspierające rozwój edukacyjno-zawodowy”.

Do udziału w nim w szczególności zaproszeni są doradcy zawodowi oraz pracownicy wspierający rozwój edukacyjno-zawodowy, np.: z Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP), Powiatowych Urzędów Pracy (PUP), Ochotniczych Hufców Pracy (OHP), agencji pracy, agencji rekrutacyjnych, działów zarządzania zasobami ludzkimi, poradni psychologiczno-pedagogicznych).

Podczas webinaru zostanie przedstawiona idea uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) oraz rozwiązania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) dla możliwości rozwoju zawodowego. Zaprezentowane zostaną również funkcjonalności ZRK i możliwości wykorzystania rejestru w praktyce.

Webinar odbędzie się online w dniach 3 i 4 grudnia 2020 r. w godz. 10.00-13.00.

 

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa