Spotkanie z dwunastoma Koordynatorami Regionalnymi Edukacji Globalnej

W dniu 14 października 2020 roku przedstawiciele Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (WKRSO) ORE spotkali się w systemie zdalnym z dwunastoma Koordynatorami Regionalnymi Edukacji Globalnej w celu prezentacji sprawozdań z realizacji zadań w roku 2019/ 2020 oraz określenia kierunków dalszych działań.

Przedstawiony przez uczestników dorobek w zakresie Edukacji Globalnej (EG) wskazał na duże zaangażowanie Koordynatorów oraz efektywność działań, która została wyrażona w różnych przedsięwzięciach z zastosowaniem nowatorskich form i metod pracy.

Spotkanie zakończono rekomendacją cyklicznych spotkań przedstawicieli ORE z Koordynatorami EG, aktualizacji platformy EG-ORE z dostępem do materiałów online i potrzebą doskonalenia z zakresu gamifikacji.

Plan współpracy zostanie przedstawiony w styczniu 2021 roku.

Za konstruktywne spotkanie podziękowali pp. Grażyna Wiśniewska – Wicedyrektor ORE, Agnieszka Karczewska–Gzik, Kierownik WRKSO, Agnieszka Ratschka, Koordynator ORE EG i Arthur Janik, pracownik WRKSO.

Ostatnia aktualizacja: 16 listopada 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa