Niebanalnie o giełdzie!

Ogólnopolska konferencja dla nauczycieli w ramach projektu „Niebanalnie o giełdzie”
Ogólnopolska konferencja dla nauczycieli w ramach projektu „Niebanalnie o giełdzie”

2 października 2020 roku w Sali Notowań Gmachu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja dla nauczycieli w ramach projektu „Niebanalnie o giełdzie”. Przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji, pracownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Pani Marta Koch-Kozioł wzięła udział w panelu dyskusyjnym jako ekspert z zakresu doradztwa zawodowego. Panel zatytułowany był:  „Jak efektywnie kształtować kompetencje uczniów i młodzieży w zakresie funkcjonowania na rynku konsumenta oraz usług finansowych – wyzwania stojące przed nauczycielem, szkołą, podmiotami rynku finansowego i organizacjami pozarządowymi”, a wzięło w nim udział wielu znamienitych gości. Na zakończenie przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego przez Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pt. „Kształcenie na odległość oczami dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców”. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i liczymy na kolejne wspólne przedsięwzięcia w tym obszarze.

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa