Poszukujemy specjalisty ds. projektów grantowych

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. projektów grantowych w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w projekcie Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/19. Na zgłoszenia czekamy do 25 września 2020 r.

Szczegółowe informacje w Biuletynie informacji Publicznej ORE.

Ostatnia aktualizacja: 11 września 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa