Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe spojrzenie na rolę doradztwa zawodowego

Publikacja Instytutu Badań Edukacyjnych adresowana jest do doradców zawodowych oraz wszystkich, którzy przyczyniają się do realizacji założeń polityki uczenia się przez całe życie. Ma charakter rekomendacji dotyczących roli doradztwa zawodowego w kontekście wspierania polityki na rzecz uczenia się przez całe życie z uwzględnieniem zasobów ZSK.

W publikacji podjęto próbę wskazania działań, jakie można podejmować w obszarze doradztwa zawodowego w celu zwiększenia możliwości korzystania z rozwiązań tworzonych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Znajdują się w niej propozycje nowych rozwiązań, a także wiele ciekawych inicjatyw w Polsce i za granicą ukazujących szczególne znaczenie doradztwa zawodowego w procesie uczenia się przez całe życie.

Zachęcamy do zapoznania się.

Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe spojrzenie na rolę doradztwa zawodowego

 

Ostatnia aktualizacja: 3 lipca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa