„Wytyczne do nauczania o Holokauście” w wersji polskojęzycznej

„Wytyczne dotyczące nauczania o Holokauście” opracowane zostały przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA). Mają już swoją polskojęzyczną wersję. Materiał adresowany jest do nauczycieli i edukatorów zaangażowanych w edukację o Holokauście oraz Prawa Człowieka.

Przedstawiony w publikacji zbiór zaleceń ma na celu pogłębienie zrozumienia Holokaustu poprzez zadawanie kluczowych pytań dotyczących historycznego kontekstu Zagłady, jej zakresu, skali oraz przyczyn i okoliczności. Dlaczego uczyć o Holokauście? Czego uczyć o Holokauście? Jak uczyć o Holokauście? – to tytuły głównych rozdziałów w których czytelnik znajdzie wskazówki do pracy dydaktycznej oraz materiał do własnych rozważań. Polecamy.

Ostatnia aktualizacja: 21 lipca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa