Kindertransports – warsztaty online

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z International School for Holocaust Studies Yad Vashem w Jerozolimie zapraszają absolwentów seminarium Yad Vashem, nauczycieli zaangażowanych w edukację o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze do udziału w warsztatach online.

Termin: 21 maja, 20:00

Miejsce:  aplikacja  ZOOM 5.0.2 do wideokonferencji

Zgłoszenie udziału za pomocą formularz elektronicznego

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 20 maja 2020 r

Zaświadczenie: Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu (do samodzielnego pobrania ta samą drogą, co rejestracja na szkolenie).

Link dostępu do spotkania zostanie przesłany osobom, które wcześniej zarejestrują się na szkolenie.

Cel szkolenia: zapoznanie nauczycieli z tematem transportów dziecięcych w ramach których tysiące żydowskich dzieci wyemigrowały z Niemiec do Anglii w przededniu II wojny światowej, dzięki czemu uratowały się od Holokaustu.

Warsztat opiera się na innowacyjnej metodzie „pracy ze stroną Talmudu”, która pozwala przekazywać wiedzę o wydarzeniach historycznych i równocześnie nawiązywać kontakt z żydowską tradycją studiowania Talmudu.

W trakcie warsztatu zostanie przedstawiona metoda „pracy ze stroną Talmudu” i omówiona w sposób pozwalający uczestnikom na jej wykorzystanie w pracy dydaktycznej.

Warsztat jest elementem ścieżki rozwoju zawodowego dla nauczycieli zajmujących się edukacją o Holokauście proponowanej przez Yad Vashem we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Szkolenie jest adresowane do absolwentów i absolwentek seminariów szkoleniowych w Międzynarodowej Szkole Nauczania o Holokauście Yad Vashem.

Szkolenie prowadzone jest w ramach projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”, adresowane do nauczycieli zajmujących się edukacją o Holokauście, historią i kulturą Żydów oraz historyczną edukacją obywatelską skierowaną na przeciwdziałanie rasizmowi i antysemityzmowi.

Zapraszamy !

Ostatnia aktualizacja: 18 maja 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa