Bezpieczne funkcjonowanie w mediach społecznościowych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia sieciowymi grami komputerowymi

Książka Marcina Millera skierowana jest do rodziców i osób ze środowiska edukacyjnego:
nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-
pedagogicznych .Jej celem jest zapoznanie czytelników z tematyką gier wideo – ich typologią, funkcjonowaniem na rynku, specyfiką oddziaływania wykorzystującego mechanizmy psychologiczne, którym wszyscy podlegamy – oraz wskazanie skutecznych sposobów przeciwdziałania niebez­pieczeństwom mającym źródło w korzystaniu z mediów społecznościowych i rozrywek online. Inspiracją do napisania poradnika stało się wpisanie 18 czerwca 2018 r. przez Światową Organi­zację Zdrowia zaburzenia grania w gry internetowe na listę chorób i problemów ze zdrowiem psychicznym. Publikacja ma za zadanie uświadomić częstotliwość i destrukcyjny wpływ uzależnień behawioralnych, w które coraz częściej popadają młodzi ludzie.

Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa