Robocze spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds. Modelu funkcjonowania SCWEW

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

W dniach 1617 stycznia 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds. Modelu Funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały wyniki dotychczasowej pracy w związku z przygotowaniem Modelu SCWEW. Poddano dyskusji  przedstawione propozycje funkcjonowania Centrów. Dużo uwagi poświęcono roli i zadaniom partnerów w budowaniu wsparcia szkół ogólnodostępnych przez SCWEW. Uczestnicy spotkania  podkreślali, że zaprezentowana struktura Centrów, przewidująca, że kadra składać się będzie z lidera, eksperta ds. edukacji włączającej, eksperta ds. technologii wspomagającej, eksperta ds promocji i specjalistów, których dobór będzie wynikał z podejmowanych działań wspierających na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, pozwoli na realizację zaplanowanych działań.

W dyskusji o etapach działania SCWEW zwrócono uwagę na potrzebę stworzenia oferty szkoleniowej zarówno dla przyszłej kadry Centrów, jak i kadry szkół ogólnodostępnych.
Dyskutowano nad różnymi propozycjami wsparcia, które są niezbędne w realizacji celów i zadań SCWEW. Zastanawiano się, jakie kompetencje kadry SCWEW, w tym lidera, są niezbędne do skutecznego wsparcia dyrektorów, nauczycieli i specjalistów szkół ogólnodostępnych.

Uczestnicy spotkania wysłuchali też wykładu dr Matyldy Pachowicz „Budowanie kultury szkoły w kontekście edukacji włączającej”, który był przyczynkiem do dyskusji o tworzeniu inkluzji w szkołach oraz o potrzebie wspomagania nauczycieli, poprzez działania SCWEW. Autorka prezentacji zwróciła uwagę na ogromną różnorodność w postrzeganiu i realizacji edukacji włączającej, przygotowania szkół i nauczycieli. Podkreśliła, że taka sytuacja będzie wyzwaniem dla SCWEW, a przede wszystkim wiązać się będzie z koniecznością dostosowania oferty SCWEW do lokalnych potrzeb.

Kierownik projektu przedstawiła założenia funkcjonowania Centrum Koordynującego, które powstanie w ramach projektu, a którego zadania to koordynowanie działań projektowych oraz działań ORE w zakresie zasobów, form wsparcia oraz zapewnienia jakości działań w obszarze edukacji włączającej.

Pod koniec spotkania podkreślano m.in.:

  • „SCWEW są niezbędne do wspierania nauczycieli szkół ogólnodostępnych w działaniach w obszarze edukacji włączającej”;
  • „Utworzenie i działanie SCWEW  to dziejowy moment w edukacji”;
  • „To realna pomoc dla szkół ogólnodostępnych”;
  • „Jestem żywo zainteresowana upowszechnieniem tych działań po pilotażu”.

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa