Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą – nowy projekt w ORE

scw
scw

Od 1 stycznia 2020 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji  rozpoczęto działania związane z przygotowaniem procedury grantowej, umożliwiającej utworzenie 14  Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Projekt ten jest ściśle związany z realizowanym już od września 2019 r. projektem pozakonkursowym. Po zakończeniu pierwszego etapu projektu środowisko przedszkoli, szkół i placówek specjalnych zostanie zaproszone do udziału w konkursie grantowym na utworzenie placówek specjalistycznego wsparcia dla nauczycieli.

O działaniach zaplanowanych w ramach projektu piszemy w zakładce O projekcie.

Ostatnia aktualizacja: 14 stycznia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa