Seminarium „Umiejętności dla przyszłości” w Słowenii

Narodowe Centrum Poradnictwa Zawodowego (Euroguidance Słowenia) zorganizowało w dniach 14–15 maja 2019 r. w Bled (Słowenia) kolejną edycję seminarium Cross Border. Tegoroczne wydarzenie nosiło tytuł „Umiejętności dla przyszłości” (Skills for the future).

W seminarium wzięli udział przedstawiciele projektu Euroguidance, doradcy zawodowi reprezentujący sektory edukacji i pracy, a także prowadzący zajęcia warsztatowe z Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Węgier oraz organizującej spotkanie Słowenii. Obserwatorami byli przedstawiciele Euroguidance z Belgii (region Flandria), Szwajcarii i Macedonii Północnej, a także przedstawiciele EURES z Holandii.

Warsztaty „Wprowadzenie do myślenia projektowego” (Introduction to design thinking) z ramienia Ośrodka Rozwoju Edukacji poprowadziła Agnieszka Chrząszcz, ekspert  z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zastępca dyrektora tamtejszego Centrum e-Learningu. Podczas warsztatów przeprowadzona została praktyczna symulacja całego procesu projektowania w sposób kompleksowy, co pozwoliło zrozumieć zasady i umożliwiło ich odniesienie do własnej praktyki zawodowej. Ostatnim akordem warsztatu były prezentacja powstałych projektów i dyskusja, które pozwoliły podsumować główne cechy powstałych rozwiązań i zyskać inspiracje do ich wykorzystania.

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa