Gwarna Biblioteka – zajęcia czytelnicze wspomagane storytellingiem

Publikacja przeznaczona jest szczególnie dla osób zainteresowanych działaniami służącymi systemowej promocji czytelnictwa oraz wszystkich tych, którym na sercu leży problem, że jako społeczeństwo coraz mniej czytamy i zastanawiają się, jak można uczynić z książki przedmiot codziennego użytku.

Idea Gwarnej Biblioteki to projekt inicjowania aktywnego czytelnictwa wśród młodzieży poprzez wykorzystanie metodyki storytellingu edukacyjnego. Stanowi autorski pomysł metodyczny na aktywizację bibliotek szkolnych, uczynienie z nich siedliska słowa żywego. Według autora książki należy czytać, ale też snuć opowieści, opowiadać historie, dyskutować o lekturach i prowadzić debaty – budować poczucie wspólnoty wśród czytających.

Mariusz Malinowski przedstawia teoretyczne konteksty oraz daje wskazówki praktycznych działań służących kreowaniu umiejętności czytelniczych, sięgając do warsztatu współczesnego storytellingu edukacyjnego. Prezentuje konkretne propozycje metodyczne pozwalające realizować zarówno atrakcyjne zajęcia w bibliotekach, jak i twórczo przeprowadzić lekcje kształtujące całożyciowego czytelnika. Publikacja jest zachętą i inspiracją do ponownego sięgnięcia przez nauczycieli po tradycyjną sztukę nauczania językiem opowieści, która na nowo przedstawiona nabiera wymiaru wprost innowacyjnego. Opowieści można snuć, wykorzystując teatrzyk kamishibai, kości Story Cubes, Podest Supermówcy, narracyjne karty czy gry. Animator czytelnictwa może też wspomagać się interaktywnymi wydawnictwami eksperymentalnymi, takimi jak książka graficzna, aktywnościowa czy paragrafowa.

Autor jest zwolennikiem transmedialności rozumianej jako zjawisko wzajemnego przenikania się różnych mediów. Polega ono na tym, że pewna historia wciąż krąży, opowiedziana zostaje wiele razy za pośrednictwem różnych środków przekazu. Odbiorca zaś wybiera spośród odmiennych form tej samej opowieści. Interesujące go treści pierwotnie literackie może poznawać za pośrednictwem filmu, komiksu, powieści graficznej, gdy komputerowej czy planszowej. Do tradycyjnego czytelnictwa można bowiem dochodzić różnymi drogami. Część czytelników po książkę papierową sięga dopiero w wyniku zainteresowania filmem czy planszówką, które powstały na motywach jakiejś lektury.

Właśnie w transmedialności autor upatruje ratunku, traktuje ten fenomen jako panaceum na problemy czytelnicze, sposób na obudzenie wśród dzieci i młodzieży ciekawości czytelniczej.

Publikacja do pobrania

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa