Global Education Ideas Award

Global Education Ideas Award -logo konkursu
Global Education Ideas Award -logo konkursu

Organizacja Global Education Network Europe (GENE), doceniając znaczenie innowacji w edukacji globalnej, ogłosiła nabór wniosków na trzecią edycję nagrody pod nazwą Global Education Ideas Award.

Ta edycja koncentruje się na nowych pomysłach na inicjatywy edukacji globalnej, które ułatwiają uczenie się i otwierają oczy oraz umysły odbiorców na realia świata, zarówno w perspektywie lokalnej, jak i globalnej. Promuje edukację globalną, która przynosi zmianę poprzez kreatywność, uczestnictwo, działania bezpośrednie, synergie i innowacje oraz inspirowanie polityki publicznej. GENE pragnie zachęcić do eksperymentowania, poszukiwania nowego podejścia i sposobów rozwiązywania problemów lokalnych i globalnych, współzależności, zarówno w formalnych, jak i nieformalnych środowiskach edukacyjnych.

Aplikować może każda prawnie utworzona organizacja z siedzibą w kraju europejskim i doświadczeniem w prowadzeniu inspirujących inicjatyw edukacji globalnej.

Najbardziej innowacyjne pomysły zostaną wybrane przez międzynarodowy komitet selekcyjny i otrzymają nagrodę w wysokości do 10.000 euro. Ceremonia wręczenia nagród będzie miała miejsce podczas 41. okrągłego stołu GENE na Malcie, 18 października 2019 roku.

Termin składania wniosków: 4 czerwca 2019 r.

Termin wyboru nagrodzonych organizacji: 15 września 2019 r.

Ceremonia wręczenia nagród 2019: 18 października 2019 r., podczas GENE Roundtable 41, Malta

Więcej informacji o projekcie i nagrodzie.

Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa