„Jak uczyć o Shoah?”. Seminarium zagraniczne dla nauczycieli i pracowników placówek doskonalenia nauczycieli

fot.www.memorialdelashoah.org
fot.www.memorialdelashoah.org

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Musée et Centre de documentation juive contemporaine Mémorial de la Shoah w Paryżu zapraszają do udziału w seminarium na temat nauczania o Holokauście oraz historii i kultury Żydów. Seminarium organizowane w ramach projektu „Pamięć i edukacja” odbędzie się w Paryżu w dniach 18–21 marca 2019 r.

Adresatami seminarium są nauczyciele konsultanci oraz specjaliści ds. edukacji historycznej, obywatelskiej i na rzecz praw człowieka, nauczyciele doradcy metodyczni oraz nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, języka polskiego, języka francuskiego.

Oczekujemy, że po szkoleniu uczestnicy włączą się do poniższych działań realizowanych w ramach projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” i będą:

  • implementować zdobytą wiedzę i umiejętności w obszarze edukacji formalnej i doskonalenia nauczycieli;
  • promować tematykę i organizować w swojej szkole i placówce spotkania, warsztaty, konkursy lub inne wydarzenia rocznicowe dotyczące upamiętnienia ofiar Holokaustu;
  • włączyć się do pilotażowego projektu europejskiego Convoi 77.

Termin składania zgłoszeń upływa 25 lutego 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja: 19 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa