IV posiedzenie Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej

Uczestnicy spotkania podczas pracy
Uczestnicy spotkania podczas pracy

Spotkanie odbyło się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 14–16 lutego 2019 r. Zgromadzeni uczestnicy dokonali podsumowania dotychczasowych działań Rady Dzieci i Młodzieży RP przy MEN z uwzględnieniem priorytetowych inicjatyw.

W trakcie posiedzenia opracowano szczegółowy plan konferencji „Szkoła przyszłości – jak się skutecznie uczyć” przewidzianej na 29 marca 2019 r. w Sejmie. Dokonano także analizy wyników ankiety dotyczącej funkcjonowania samorządów uczniowskich przeprowadzonej wśród ich opiekunów i zarządów oraz dyskutowano nad ostatecznym kształtem publikacji o samorządach uczniowskich.

Przedstawiciele Rady Dzieci i Młodzieży RP przy MEN omówili również działania związane z organizacją i prowadzeniem wojewódzkich konferencji samorządów uczniowskich, które zaplanowano na maj 2019 r.

W spotkaniu uczestniczyli  goście: poseł Jacek Kurzępa, Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej Sławomir Adamiec oraz Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Jadwiga Mariola Szczypiń.

Pracę młodych uczestników wspierali przedstawiciele Biura Organizacyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej: Daniel Kołodziejski – Naczelnik Wydziału Prezydialnego, Anna Gozdek – starszy specjalista w Wydziale Rządowo-Parlamentarnym, Maciej Wilczyński – ekspert w Wydziale Prezydialnym, a także przedstawiciele Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji: Grażyna Kurowska – kierownik Wydziału oraz Agnieszka Karczewska-Gzik.

Opracowała: Agnieszka Karczewska-Gzik

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa