Kształcenie branżowe i ustawiczne – nowe projekty rozporządzeń

W grudniu 2018 r. ukazały się liczne projekty rozporządzeń, głównie z zakresu organizacji i kształcenia branżowego oraz ustawicznego. Wśród nich znajduje się m.in. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego. Projekt zawiera:

  1. ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego;
  2. klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego;
  3. podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego;
  4. informacje o dodatkowych umiejętnościach zawodowych w zakresie wybranych zawodów oraz zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych w odniesieniu do tych umiejętności.

Zachęcamy również do zapoznania się z projektem rozporządzeń w sprawie doradztwa zawodowego i w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Wybrane projekty rozporządzeń:

Ostatnia aktualizacja: 4 stycznia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa