Dzieje Polskiej Emigracji Niepodległościowej 1939–1989. Edycja I – Polski Paryż

Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki i Ośrodek Rozwoju Edukacji zapraszają nauczycieli do udziału w szkoleniu Dzieje polskiej emigracji niepodległościowej 1939-1989. Edycja II – Polski Paryż.

Projekt zaplanowany jest na cztery lata. Pierwsza edycja, która odbyła się w roku szkolnym 2017/2018, poświęcona została ośrodkom emigracyjnym w Wielkiej Brytanii, czyli polskiemu Londynowi. Kolejne, zaplanowane na lata 2020-2021, przybliżą losy polskiej emigracji politycznej w Nowym Jorku i Rzymie.

Szkolenie adresowane jest do aktywnych zawodowo nauczycieli i doradców metodycznych historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego w szkołach podstawowych (kl. VI–VII), szkołach podstawowych (kl. VI i VII) z klasami gimnazjalnymi, liceach i technikach. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ORE oraz publikacje popularnonaukowe IPN.

Udział w projekcie jest bezpłatny; zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie przez platformę szkoleniową ORE.

W ramach II edycji  projektu zaplanowano:

  1. Seminaria, na które składać się będą wykłady prowadzone przez znanych historyków oraz zajęcia warsztatowe (11–12 stycznia, 8–9 lutego oraz 1–2 marca 2018 r.);
  2. trzy zadania konkursowe do wykonania przez uczestników po kolejnych zjazdach;
  3. 5-dniowy wyjazd edukacyjny do Paryża dla uczestników projektu, którzy najlepiej wykonają zadania konkursowe.

Kontakt – Przystanek Historia IPN:

Kontakt – ORE:

  • Grażyna Kurowska, grazyna.kurowska@ore.edu.pl
  • Jacek Piasecki, jacek.piasecki@ore.edu.pl

Rejestracja za pomocą formularza elektronicznego.

Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa