TRENDY 2018

Trendy 1/2018. Temat: Dydaktyka języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Spis treści

  • Integracja kształcenia literackiego, kulturowego, językowego, tworzenia wypowiedzi oraz samokształcenia na lekcjach języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej
  • By uczyć się pisania od mistrzów pióra, czyli lektury szkolne jako wzorce wypowiedzi argumentacyjnej
  • Wywód argumentacyjny jako element retoryki w szkole podstawowej – nie taki diabeł straszny, a użyteczny!
  • Razem czy osobno? Kształcenie językowe jako podstawa kształcenia literackiego i tworzenia wypowiedzi w klasach IV–VIII szkoły podstawowej
  • O samokształceniu kierowanym w edukacji polonistycznej klas VII i VIII szkoły podstawowej
  • Ile w poloniście z Don Kichota, czyli jak to jest z czytaniem w szkole
  • Człowiek religijny w materiałach Filmoteki Szkolnej
Trendy 1/2018 - pobierz cały numer w wersji PDF (4,3 MB)

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa