TRENDY 2016

Trendy 1/2016. Temat: Edukacja matematyczna i przyrodnicza

Spis treści

 • Przewrót kopernikański w uczeniu (się)
 • Odczarować matematykę. Czy lekcja matematyki może być ciekawa?
 • Edukacja matematyczna w Zespole Szkół Samorządowych w Ciepłowodach
 • Zrozumieć młodych nieobliczalnych. Jak rozpoznać uczniów uzdolnionych matematycznie i wspierać ich w rozwoju?
 • Z tabletem do lasu – poznajemy przyrodę z e-podręcznikiem
 • Literacka przygoda z matematyką i przyrodą
 • Zainteresowania i motywacja w procesie efektywnego nauczania
 • Mieszkania treningowe – przestrzeń świadomych wyborów osób opuszczających placówki resocjalizacyjne
 • Wraca Bartek z zagranicy… I co dalej?
 • Trening kompetencji społecznych szansą na zdobycie pracy
 • Drogowskazy prawne 1/2016
TRENDY 1/2016 – pobierz cały numer w wersji PDF (2,6 MB)

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa