Gratulujemy laureatom konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”!

Dyrektor ORE wręcza wyróżnienie Magdalenie Popielewskiej
Dyrektor ORE wręcza wyróżnienie Magdalenie Popielewskiej

8 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród i dyplomów szkołom wyróżnionym w drugiej edycji konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”.

W tym roku do konkursu zgłoszono ponad 130 praktyk, z czego 102 uzyskały status dobrej praktyki. Organizator konkursu – Fundacja Fundusz Współpracy – wraz z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Mazowieckim Kuratorem Oświaty oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji z nadesłanych przykładów dobrych praktyk wyłonili 12 finalistów, którzy otrzymali statuetki i tytuł „Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości”.

Finalistami konkursu zostali:

 • Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku,
 • Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
 • Technikum Ekonomiczne nr 8 w Zespole Szkół nr 3 w Warszawie,
 • Zespół Szkół nr 7 w Tychach,
 • Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie,
 • Zespól Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka w Gliwicach,
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku,
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy,
 • Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie,
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach,
 • Zespół Szkół Technicznych w Kolnie.

W konkursie swoje wyróżnienie przyznał także dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. Z rąk Jadwigi Marioli Szczypiń wyróżnienie odebrała Magdalena Popielewska, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy za praktykę „Od pasji do działania”. W nocy z 11 na 12.08.2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim miała miejsce nawałnica, która wyrządziła zniszczenia m.in. w gminie Sośno. Skala zniszczeń po nawałnicy była olbrzymia. We wrześniu grono pedagogiczne szkoły postanowiło zrealizować praktyki uczniowskie na zniszczonych terenach. W pomoc poszkodowanym zaangażowało się 18 uczniów z technikum i szkoły branżowej oraz 7 nauczycieli, którzy pracowali w Skoraczewie, Toninie, Toninku i Sośnie. Wspólne działania miały rozwinąć umiejętności kluczowe uczniów oraz sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce. Praktyka ta uwrażliwiła również uczniów na ludzkie nieszczęście i spowodowała, że chęć pomocy i realizowania praktyk w taki właśnie sposób stał się celem samym w sobie.

Jadwiga Mariola Szczypiń, dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Dyrektor ORE wręcza wyróżnienie Magdalenie Popielewskiej
Wręczanie wyróżnień laureatom konkursu
Magdalena Popielewska, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych, prezentuje praktykę „Od pasji do działania”
Jacek Ostrowski, Członek Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa