Pięciolecie Letniej Akademii

Kształtowanie społeczeństw obywatelskich jest obecnie wspólną sprawą dla krajów Europy, niezależnie od ich niedawnej przeszłości – powiedziała Ewa Dudek, wiceminister edukacji narodowej podczas konferencji „Demokracja w szkole”, którą otworzyła wspólnie z Jeanem-Christophem Basem – dyrektorem Rady Europy ds. demokratycznego obywatelstwa i uczestnictwa.

Dwudniowa konferencja „Demokracja w Szkole” z okazji piątej rocznicy Letniej Akademii była okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz wymiany doświadczeń. Zaprezentowano także przykłady dobrych praktyk, które staną się inspiracją dla uczestników spotkania.
Projekt został zainicjowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i jest rozwijany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji od 2010 r., we współpracy z Europejskim Centrum Wergelanda i Radą Europy.
Wymiernym efektem pięciu lat działalności Letniej Akademii jest 150 absolwentów programu pochodzących z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Rosji i Polski, którzy w swoich krajach przeszkolili 25 tysięcy uczniów, nauczycieli, rodziców i przedstawicieli społeczności lokalnych.Podczas uroczystej konferencji, która odbyła się w dniach 6-7 października 2014 r. w Senacie RP i w Ośrodku Rozwoju Edukacji, dokonano podsumowania doświadczeń i przedstawiono wizję rozwoju programu, który zyskał duże uznanie w Europie.

Zaproszeni absolwenci mieli okazję do nawiązania współpracy oraz spotkania się z przedstawicielami organizacji, udzielających wsparcia inicjatywom w zakresie edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka.

Konferencja dostarczyła nowych inspiracji i przyczyniła się do wzmocnienia współpracy na rzecz demokracji i praw człowieka.

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa