Portale internetowe o doradztwie zawodowym – wizyty studyjne

W dniach 15–16 listopada 2017 r. odbyły się dwie wizyty studyjne – w Bratysławie (Słowacja) oraz Pradze (Czechy), w których wzięli udział pracownicy ORE. Celem tych spotkań było poznanie tamtejszych portali doradztwa edukacyjno-zawodowego: komposyt.sk oraz infoabsolvent.cz.

W ramach wizyt odbyły się spotkania z przedstawicielami jednostek zarządzających tymi portalami. Zebrane informacje pozwolą na określenie funkcjonalności oraz specyfikacji technicznej dla polskiego portalu, który będzie utworzony w ramach Działania 2.14 PO WER „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, typ operacji nr 5. Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych (danych o zawodach i kwalifikacjach, filmów zawodoznawczych, statystyk dotyczących uczniów i absolwentów, narzędzi i materiałów wzbogacających warsztat pracy doradców zawodowych oraz zasobów możliwych do wykorzystania bezpośredniego przez uczniów, ich rodziców i innych dorosłych użytkowników systemu)”.

komposyt.sk

Na portal komposyt.sk składają się:

 • system służący do wykonywania testów psychologicznych pod kątem wyboru przez uczniów odpowiedniego zawodu (dostępny tylko dla specjalistów po zalogowaniu);
 • wyszukiwarka najbliższych placówek doradztwa zawodowego oraz specjalistów;
 • narzędzie ułatwiające wybór zawodu w danej branży/kategorii dla młodszych i oddzielne dla starszych uczniów;
 • multimedia przedstawiające zawody w praktyce;
 • autorski odtwarzacz filmów;
 • rozbudowane narzędzie statystyczne;
 • najnowsze informacje na temat doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • kalendarz wydarzeń.

infoabsolvent.cz

Na portal infoabsolvent.cz składają się:

 • wyszukiwarka szkół każdego stopnia posiadająca rozbudowany system filtrów;
 • narzędzie ułatwiające wybór ścieżki zawodowej w danej branży/kategorii;
 • narzędzie dla absolwentów, zawierające publikacje oraz informacje na temat rynku pracy, wymagań pracodawców i zatrudnienia;
 • narzędzie ze wskazówkami na temat wyboru szkoły, statystykami, raportami i publikacjami;
 • narzędzie z poradami ogólnymi;
 • multimedia przedstawiające zawody w praktyce;
 • najnowsze informacje na temat doradztwa edukacyjno-zawodowego,

Opracowanie:
Arthur Janik, Artur Wyroślak

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa