Goście z Mołdawii na szkoleniu w ORE

W dniach od 28 września do 3 października 2017 roku w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji odbyło się szkolenie dla przedstawicieli środowiska edukacyjnego Mołdawii
w ramach projektu „Dobre rządzenie podstawą dobrej edukacji”. W zajęciach wzięli udział pracownicy ministerstwa edukacji oraz instytucji kształcących i doskonalących nauczycieli.

Szkolenie stanowiło II etap działań w ramach współpracy na rzecz wsparcia dla reform oświatowych w Mołdawii.

Projekt jest skoncentrowany na wsparciu przygotowania mołdawskiej kadry kierowniczej, której zadaniem będzie wdrażanie reform oświatowych w makro- i mikroskali.

Celem szkolenia było przygotowanie jego uczestników do pełnienia roli trenera w projekcie oraz opracowanie szczegółowego programu szkolenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli w Mołdawii, w zakresie kompetencji liderskich i kierowania zmianą.

Projekt „Dobre rządzenie podstawą dobrej edukacji” jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

uczestnicy podczas warsztatu
wręczenie certyfikatów uczestnikom szkolenia
zdjęcie grupowe wszystkich uczestników
wicedyrektor ORE Beata Jancarz-Łanczkowska wita uczestników

 

Ostatnia aktualizacja: 10 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa