„Państwowotwórcza rola Kościoła katolickiego w Polsce na przestrzeni dziejów” – po szkoleniu

W dniach 24–26 maja 2017 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się szkolenie „Państwowotwórcza rola Kościoła katolickiego w Polsce na przestrzeni dziejów. Wykorzystanie materiałów audiowizualnych w edukacji historycznej” zorganizowane przez Zespół Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości.

W pierwszym dniu uczestnicy – nauczyciele metodycy, nauczyciele konsultanci, nauczyciele i pracownicy bibliotek – wysłuchali następujących wykładów:

  • „Chrzest Polski jako continuum – etapy rozwoju chrześcijaństwa w Polsce” i „Duchowieństwo jako warstwa intelektualna w strukturze państwa”, które wygłosił ks. dr hab. Sławomir Zabraniak z Uniwersytetu Rzeszowskiego;
  • „Praca oświatowa Kościoła przeciwko indoktrynacji komunistycznej”, który zaprezentowała dr hab. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) Sabina Bober, kierownik Pracowni Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

W następnym dniu ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński z KUL mówił o integracyjnej roli Kościoła w czasie zaborów, zaś dr hab. prof. Uniwersytetu Gdańskiego (UG) Krzysztof Kornacki, kierownik Katedry Kultury i Sztuki Instytutu Filologii Polskiej UG, zaprezentował wykład na temat „Kino polskie wobec katolicyzmu”. Odbyły się też zajęcia warsztatowe, prowadzone przez pracowników Wydziału Edukacji Historycznej Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) – „Kościół jako azyl opozycji w okresie PRL-u. Wybrane aspekty” (dr Kornelia Banaś) oraz „Ludzie Kościoła w transformacji społeczno-politycznej Polski w latach 1980–1989” (Anna Brojer).

Na program ostatniego dnia złożyły się zajęcia warsztatowe „Człowiek religijny w polskim kinie – propozycje filmoznawcze i metodyczne z pakietu Filmoteka Szkolna” oraz „Portret Prymasa Tysiąclecia – kardynała Stefana Wyszyńskiego w polskim kinie czasów wolności”, które prowadził prof. Krzysztof Kornacki. Na zakończenie szkolenia prof. dr hab. Jan Żaryn zaprezentował wygłosił wykład na temat „Duchowieństwo polskie w okresie wojen 1914–1945 oraz w podziemiu niepodległościowym”.

Uczestnicy szkolenia otrzymali publikację „Kultura niezależna w Kościele” autorstwa Roberta Ciupy i Bogusława Tracza oraz dokumenty i inne materiały IPN:

  • „Podstawowe kierunki pracy Departamentu IV MSW na 1964 rok” z 7.04.1964;
  • „Informacja nt. współpracy operacyjnej między Wydziałami II (kontrwywiadowczym) i IV (sprawy wyznaniowe) pionu SB w ramach KW MO skierowanej przeciwko Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu” z dnia 4.04.1074;
  • „Pismo ordynariusza katowickiego b-pa Herberta Bednorza do Dziekana w Piekarach Śląskich w sprawie interwencji w sprawie zatrzymanych pielgrzymów”;
  • „Informacja nt. działań operacyjnych Wydziału I Departamentu IV MSW w związku z zamierzeniami elementów antysocjalistycznych wykorzystania bazy Kościoła na dzień 17 grudnia 1979” podpisaną przez naczelnika Wydziału I Departamentu IV MSW.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa