Podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami – skorzystaj z aplikacji

Wersje elektroniczne zaadaptowanych podręczników szkolnych znajdują się na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji w aplikacji umożliwiającej ich pobieranie i drukowanie w całości lub części, zgodnie z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów.

Aby otrzymać nieodpłatnie wersje elektroniczne zaadaptowanych podręczników szkolnych, należy: 

  1. Zarejestrować się w systemie informatycznym http://adaptacje.ore.edu.pl
  2. Przesłać oświadczenie (załącznik nr 1) i formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2) wypełnione i  podpisane przez dyrektora szkoły/ośrodka (z pieczątką imienną i nagłówkową) do Ośrodka Rozwoju  Edukacji  w Warszawie, ul. Polna 46 a, 00-644 Warszawa z dopiskiem „Adaptacja podręczników”.

Załączniki:

Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa