Internetowy System Informacji Edukacyjno-Zawodowej

Portal kierowany jest do uczniów, rodziców i doradców zawodowych. Na portalu można znaleźć produkty takie jak publika­cje czy narzędzia, ale również wiele ciekawych informacji i pomocne doradcom w trakcie pra­cy wyszukiwarki, np. wyszukiwarka zawodów. 

Strona portalu:

doradztwo.ore.edu.pl/

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa