„Henryk Sienkiewicz ambasadorem polskości” − konkurs na projekt edukacyjny

Rok 2016 ustanowiono decyzją Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Henryka Sienkiewicza, dla upamiętnienia setnej rocznicy śmierci pisarza, działacza społecznego i patrioty. Szkoły i placówki oświatowe oraz instytucje naukowe i kulturalne podejmowały wiele ciekawych działań popularyzujących twórczość i działalność tego wielkiego pisarza i Polaka. Chcemy zebrać i upowszechnić efekty ich pracy poprzez wydanie publikacji, stanowiącej zbiór najciekawszych projektów edukacyjnych.
Uwaga: Przedłużono termin nadsyłania prac do 31 grudnia 2016 r.

W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie na projekt edukacyjny pt. „Henryk Sienkiewicz ambasadorem polskości”. Konkurs jest adresowany do zespołów projektowych (nauczycieli i uczniów) ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do pracowników bibliotek, szkół wyższych i instytucji kultury. Pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą mailową do Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich na adres mailowy: urszula.blicharz@ore.edu.pl

Załączniki:

Regulamin
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6

Ostatnia aktualizacja: 10 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa