Wspieranie nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych – inauguracja ogólnopolskiej sieci bibliotek pedagogicznych

W roku szkolnym 2015/2016 edukacja czytelnicza i promocja czytelnictwa zostały wskazane przez minister edukacji narodowej jako jeden z kierunków polityki oświatowej państwa. Zadaniem instytucji systemu wspomagania jest wspieranie dyrektorów i nauczycieli w realizacji zadań szkół. Diagnoza oparta na analizie opracowań, analiz i raportów poświęconych czytelnictwu wskazuje, że nauczyciele powinni poznać różnorodne metody i formy pracy inspirujące uczniów do czytania, rozmawiać z uczniami o książkach, wykorzystywać naturalną obecność uczniów w środowisku wirtualnym, a także wspólnie wypracować szkolne programy rozwijania czytelnictwa. Biorąc pod uwagę wnioski i rekomendacje tych analiz, Ośrodek Rozwoju Edukacji zaproponował pracownikom placówek doskonalenia i bibliotek pedagogicznych udział w ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia, której celem jest wypracowanie ciekawych form metod pracy z książką oraz promocja czytelnictwa.

Prace sieci rozpoczęło spotkanie pracowników bibliotek pedagogicznych, w czasie którego uczestnicy poznawali różnorodne metody pracy z tekstem literackim, inspirowane dramą, muzyką, opowieścią. W trakcie zajęć komputerowych tworzyli elektroniczne książeczki, opowieści, quizy i konkursy literackie, wymieniali się sposobami wykorzystania TIK w promocji czytelnictwa i bibliotek. Poznawali także literaturę dedykowaną uczniom gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, wzięli udział w debatach i dyskusjach oraz opowieściach. Kolejne etapy pracy, które czekają na uczestników sieci to wymiana doświadczeń i dyskusje na forum platformy doskonaleniewsieci.pl, webinaria, szkolenia e-learningowe, wycieczki edukacyjne, ale przede wszystkim etap wdrażania poznanych metod w pracy z nauczycielami i uczniami. 

Zakończenie pracy w sieci zaplanowane jest na maj 2016 roku.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa