Przewodnik metodyczny dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia

Jednym z elementów nowego modelu wspomagania szkół są międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia. Jest to forma pracy, która ułatwia wymianę doświadczeń, poznawanie sprawdzonych rozwiązań oraz rozwijanie kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół. Służy integracji lokalnego środowiska edukacyjnego. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia to nowe zadanie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. Prezentujemy poradnik, który pomoże im skutecznie działać na rzecz nauczycieli i szkół. Czytelnik korzystający z niniejszego opracowania może pogłębić swą wiedzę na temat założeń sieci jako formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, poznać rolę i zadania koordynatora sieci, doskonalić metody i narzędzia pracy, a także poznać przykłady wypracowane w ramach pilotażu nowego modelu wspomagania szkół.

Przewodnik metodyczny dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa