Polsko – rumuńska wymiana doświadczeń

1 października gościliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji delegację z Rumunii ­­– pracowników Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych oraz nauczycieli historii.

Nasi goście byli szczególnie zainteresowani podstawą programową dotyczącą nauczania historii. Ewa Bobińska omówiła projekty realizowane przez ORE w ramach nauczania historii najnowszej. Edukację historyczną w polskim systemie edukacji omówiła Barbara Pamrów z Instytutu Pamięci Narodowej. Przedstawiliśmy także różne sposoby na zainteresowanie uczniów historią, przykładowe szkolenia oraz publikacje dla nauczycieli.

Przedstawicielom Rumunii przybliżyliśmy także działalność i strukturę ORE oraz nowy system wspomagania szkół.

Wizyta odbyła się w ramach projektu POSDRU Najnowsza historia Rumunii. Pakiet edukacyjny dla wykładu fakultatywnego o najnowszej historii Rumunii. Jego celem jest ulepszanie oferty edukacyjnej na poziomie narodowym oraz wzrost jakości w systemie szkolnictwa poprzez opracowanie i wdrożenie fakultatywnego nauczania o najnowszej historii.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa