Konferencja: Nauczyciel w szkole uczącej się – podsumowanie działań na rzecz kompleksowego wspomagania szkół

Zapraszamy dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na konferencję: Nauczyciel w szkole uczącej się – podsumowanie działań na rzecz kompleksowego wspomagania szkół, która odbędzie się w dniach 24−26 sierpnia 2015 roku w Warszawie. Celem konferencji jest podsumowanie działań na rzecz nowego systemu doskonalenia nauczycieli, dyskusja o czynnikach decydujących o efektywności wspomagania pracy szkół, a także nakreślenie kierunków dalszych działań związanych ze zmianami w systemie doskonalenia nauczycieli. Zapraszamy na rejestrację na stronie www.szkolenia.ore.edu.pl. Prosimy o nie zapisywanie się osób nie będących adresatami spotkania. Zgłoszenia takie będą usuwane.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa