Wizyta delegacji z USA

W ramach międzynarodowej wymiany doświadczeń odwiedziła nas delegacja ze Stanów Zjednoczonych. Gościliśmy nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje w jednym z uniwersytetów Milwaukee School of Engineering (MOSE). Rezultatem ich wieloletniej nauki ma być praca na stanowisku dyrektora szkoły.

Celem spotkania, które odbyło się 24 czerwca 2015 roku w ORE, było przedstawienie roli dyrektora w polskim systemie edukacji, jego kompetencji, warunków zatrudnienia i przebiegu kariery. Omawiany temat uzupełniły prezentacje e-podręcznika oraz projektu „Przywództwa edukacyjnego”.

Wizytę podsumowała refleksja jednego z naszych gości:

Zmierzamy w tym samym kierunku, zmieniając edukację w wymiarze globalnym tak, by móc podjąć wyzwania, jakie stawia przed nami rzeczywistość nowego, skomputeryzowanego świata i żyjącego w nim nowego społeczeństwa.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa