Przedłużenie terminu składania ofert

Ośrodek Rozwoju Edukacji, informuje iż w ogłoszeniu o nabór Wykonawców na moderatora ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia „Neurodydaktyka w praktyce szkolnej” spośród nadesłanych ofert nie został wyłoniony Wykonawca (oferty nie spełniały wymagań). W związku z powyższym Ośrodek Rozwoju Edukacji przedłuża termin składania aplikacji do dnia 3 maja 2015 roku.

Ikona pdf Pełna treść ogłoszenia
Ikona pdf Załącznik nr 1 Wymagania oraz kryterium oceny oferty
  Ikona worda Załącznik nr 2 Formularz aplikacyjny

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa