Poszukujemy wykonawcy do opracowania poradnika

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje wykonawcy/ów do opracowania poradnika nt. wspomagania szkół wiejskich adresowanego do pracowników instytucji systemu doskonalenia nauczycieli.

 Treść ogłoszenia
Wymagania dla kandydatów
 Formularz aplikacyjny

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa