Wizyta studyjna nauczycieli z Białorusi

24 marca Ośrodek Rozwoju Edukacji gościł grupę nauczycieli z Białorusi, którzy odwiedzili nasz kraj w ramach wizyty studyjnej. Spotkanie poprowadziła Marlena Fałkowska, wicedyrektor ORE, która przedstawiła najważniejsze sfery działania Ośrodka oraz nakreśliła przebieg reform w systemie oświaty.

 

Naszych gości najbardziej interesował rozwój systemu edukacji w Polsce będący efektem wprowadzanych reform, zapoznali się również z założeniami realizowanych przez ORE projektów systemowych. Białoruscy nauczyciele mieli wiele pytań dotyczących każdego z projektów, lecz szczególne zainteresowanie wzbudziła kwestia nadzoru pedagogicznego, a dokładniej procesu autoewaluacji szkoły oraz system wspierania szkół i nauczycieli. W trakcie spotkania wiele czasu poświęciliśmy również na przybliżenie naszym gościom kwestii egzaminów na poszczególnych etapach edukacyjnych. W związku z tym, że białoruski system egzaminacyjny w swojej organizacji znacznie różni się od polskiego, goście byli żywo zainteresowani szczegółami całego procesu – od pracy Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych po przebieg egzaminów maturalnych. Cała wizyta obfitowała w ciekawe wymiany spostrzeżeń na temat różnic między oboma systemami edukacyjnymi, ich słabymi i mocnymi stronami. Okazało się, że polscy i białoruscy nauczyciele borykają się z podobnymi problemami.

Fotorelacja
 
 
Oprac.: Zespół Promocji

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa